Ceník

Děti od 6 měsíců do 2 let:

1 hodina .........100,- Kč

celoměsíční hlídání za 12000,- Kč

Ceník na dopoledne i odpoledne je stejný. Celodenní jesličky jsou možné po dohodě.

Úhrada školného se provádí vždy nejpozději k prvnímu dni ráno při vstupu dítěte daného měsíce. V případě nemoci se školně nevrací. Při zrušení docházky se za nedodržení měsíčního vstupu za zbývající nevychozené dny vrací 50 %.

Po ukončení pracovní doby účtujeme 100Kč/hod tolerance pouze 10 minut.

Zápis dětí:

Probíhá celoročně dle možné kapacity. Pokud není kapacita volná, je zájemce evidován v databázi uchazečů a je kontaktován jakmile se uvolní místo.

 

Děti od 2 let do 7 let:

7 - 17 hod      50 Kč/hod

17 - 20 hod    100 Kč/hod

18 - 09 hod    250 Kč za celou noc - jednorázové spaní

 

dopolední hlídání od 7 do 12 hod      250 Kč

odpolední hlídání od 12 do 17 hod    250 Kč

celodenní hlídání od 7 do 17 hod       380 Kč

 

Svačinky jsou za cenu 30 Kč na celý den (15 Kč dopolední, 15 Kč odpolední)

Obědy jou za cenu 45,-  za den.

 

Pololetní platba .....5 % sleva.

 

Hodinové hlídání o víkendech je zpoplatněno 125 Kč / 1 hod.

 

Hlídání sourozenců  ......10 % sleva.

Celý měsíc 5 000 Kč.

 

V ceně není zahrnut oběd za 45  Kč, který lez objednat.. Platba za celý měsíc nejpozději k 1. dni nástupu do Koutku Krteček při vstupu s dítětem. Denní platba je vždy při vstupu s dítětem, nikoliv u vyzvedávání.

Úhrada školného se provádí vždy nejpozději k prvnímu dni ráno při vstupu dítěte daného měsíce. V případě nemoci se školně nevrací. Při zrušení docházky se za nedodržení měsíčního vstupu za zbývající nevychozené dny vrací 50 %.

Po ukončení pracovní doby účtujeme 100Kč tolerance pouze 10 minut.

Zápis dětí:

Probíhá celoročně dle možné kapacity. Pokud není kapacita volná, je zájemce evidován v dataabázi uchazečů a je kontaktován jakmile se uvolní místo.

Ceník služeb hlídání v domácnosti

 

Nepravidelné hlídání dětí 150 Kč/hod

Jednorázové hlídání 150 Kč/hod

Příplatek za každé další dítě 25 Kč / hod.

Účtuje se každá započatá hodina - tolerance 10  minut. Neúčtujeme žádné příplatky (např. za nemocné dítě, práce v noci, víkendech či svátcích). Ceny jsou včetně DPH.

 

Hlášení nepřítomnosti:

Dítě musí být včas omluveno a to nejpozději do 7 hod. ranní téhož dne. Jinak to nebereme v patrnost. 

 

 

    Ceník služeb úklidu v domácnosti

 

Pravidelný úklid  145 Kč/hod

Jednorázový úklid 155 Kč/hod

 

Pracovnice provádějí úklid čisticími prostředky a nástroji zákazníka.

 

       Zavolejte, ráda s vámi dohodnu služby ušité Vám na míru!

       Petra Kozderkovámob. 605386101